เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ((28 ตค.65)
      วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ...
 
มอบเงินประกันกลุ่ม (25 ตค.65)
      วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ...
 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (21 ตค.65)
      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ วางพวงหรีด เคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ...
 
 
โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี ...

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น) โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี ... นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรม มอบเงินสนับสนุนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต...
 

มอบเงินสนับสนุนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
       วันที่ 29 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรม มอบเงินสนับสนุนอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 9   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       ประกาศรายชื่อรายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2565   คลิก
       ใบสมัครประกันกลุ่ม   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก
       แบบหนังสือค้ำประกัน   คลิก
       ใบเสนอราคาประกัน   คลิก
       เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ   คลิก
       ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566   คลิก
       การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566   คลิก