เป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ   ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_manual
 
menu_plan
 
menu_journal
 
menu_report
 
menu_regulation
 
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
 
คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด  
 
 

 
 
 


       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
        แบบเปลี่ยนเงินค่าหุ้น (โควิด - 19)   คลิก
        แบบของดส่งเงินงวดชำระหนี้ (โควิด - 19)   คลิก
 
 

 
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 พค. 65)
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม (28เมย.65)
      วันที่ 28 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับทายาทนายพรเทพ ต่อวงศ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ...
 
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม (28เมย.65)
      วันที่ 28 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับทายาทนางศรีเพ็ญ รอบคอบ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต...
 
 




เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563
       วันที่ 22 เมษายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ภูเก็ต จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563 ...

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสิทธิ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 26 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสิทธิ์ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ,นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ ...
 

ดูข่าวทั้งหมด
 


-->
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7   คลิก
    <   การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบ   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ   คลิก
       การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564   คลิก
       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565   คลิก
       การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)   คลิก
       การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564   คลิก
       การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์   คลิก
       ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต   คลิก