Information

เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563
       วันที่ 22 เมษายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ภูเก็ต จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทออมทรัพย์ ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน-เกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ณ หอประชุมอาคารชูชาติกำภู กรมชลประธาน จังหวัดนนทบุรี
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป