Information
ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2562
       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อแก้ไขข้อบังคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ เพื่อให้ไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยมีนายนัทธี ถิ่นสาคู (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแคแสด (ตึกสีม่วง) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป