Information
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนัทธี ถิ่นสาคู ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป