Information
เข้าร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธาณความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
       วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตเข้าร่วมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธาณความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดภูเก็ต ทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกมลา และพื้นที่โดยรอบ โดยมีนายโกญจนาท มายะการ สหกรณ์จังหวัด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดย นายเอกสิทธิ ขวัญเชียร (กรรมการ) นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) , นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และเจ้าหน้าที่ ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป