เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
สอ.ครูภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏาร่วมกับปลูกป่า (16 ส.ค. 60)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (15 ส.ค. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ส.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง,กะหรี่ปั๊บ) (5 ส.ค 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ก.ค. 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร ณ โรงเรียนวัดขจรรรังสรรค์ (1 ส.ค. 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร โรงเรียน วีรสตรอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และ โรงเรียน สิทธิ์สุนทรบำรุง (1 ส.ค. 60)

การอบรมอาชีพระยะสั้น ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผุ้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุการศึกษา ประจำปี 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2559
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2560

วารสารฉบับที่ 2 ปี 2560
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2559-2562
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2560
รายงานกิจการ ประจำปี 2559
วารสารฉบับที่ 3 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2559
Click for Phuket, Thailand Forecast


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป