Information
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10 กย.62)
       วันที่ 10 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดย นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธาน) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธาน) นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) , นายสุพัตร พัฒการีย์ (กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม , มอบเงินกองสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายนิมาตร มหาสินธุ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป