ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (26 มี.ค.61)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์
รองประธานกรรมการ และ นายสวัสดิ์ อยู่คง ผู้จัดการการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทสมาชิกของ นางสาวสดใส โกยสมบูรณ์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป