ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ


นายมานะ ตัณฑัยย์
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ภูเก็ต

นางวิมลวรรณ เจริญ
บำนาญ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

น.ส.สุรัสวดี กีรติวิริยาภรณ์
บำนาญ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป